สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รถแทรกเตอร์คืออะไร แบ่งเป็นกี่ประเภท?

รถแทรกเตอร์คืออะไร แบ่งเป็นกี่ประเภท?

รถแทรกเตอร์คืออะไร แบ่งเป็นกี่ประเภท?

รถแทรกเตอร์กลายเป็นเครื่องทุ่นแรงของเกษตรกรไปแล้วในยุคนี้ ทั้งใช้งานได้งานมากกว่าใช้วัว ควายไถนาเหมือนสมัยก่อน แถมรถแทรกเตอร์ยังมีความสามารถเอนกประสงค์หลากหลายตามประเภทของรถแทรกเตอร์นั้นๆ ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทต่างๆผลิตออกมาตอบสนองการใช้งานในภาคเกษตรกรรมต่างๆ เรียกได้ว่าสามารถทำได้หลายอย่าง ทั้ง ไถพรวน ลากจูงเครื่องจักรในไร่ ไถกลบหน้าดิน ปราบดิน สูบน้ำ ปั่นไฟ ฯลฯ

 

รถแทรกเตอร์ คือ พาหนะที่มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเพื่อลาก จูง ดัน เครื่องมือ หรือส่วนต่อพ่วง เพื่อประโยชน์ในการเกษตร เช่น เปิดหน้าดินด้วย ไถกระทะ ปราบดิบ หรือ ลากจูงเทรลเลอร์ในพื้นที่เกษตร ไร่ สวน นา ฯลฯ ที่ยานพาหนะอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึงต้องการอาศัยรถแทรกเตอร์ทั้งสิ้น และสามารถใช้ในภาคเกษตร การทำเหมือง การทำถนน หรือพัฒนาที่ดิน หรือพื้นทีที่เข้าถึงด้วยรถยนต์ทั่วไปไม่ได้ หรือบางครั้งสามารถใช้ในโรงงานอุสาหกรรมบางอย่างได้ หรือในโรงสีผลิตผลเกษตรเราก็มักได้เห็นรถแทรกเตอร์ได้ด้วยเช่นกัน

 

รถแทรกเตอร์แบ่งเป็นกี่ประเภท?

 

มีการแบ่งประเภทของรถแทรกเตอร์ออกเป็นหลายอย่าง และใช้ลักษณะที่แตกต่างกันในการแยกแยะประเภท แต่ในที่นี้เราขอแบ่งประเภทของรถแทรกเตอร์ออกเป็น 2ประเภทใหญ่ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นคือ

1.  รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน 2ล้อ

2.  รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน 4ล้อ

 

ซึ่งรถแทรกเตอร์แบบขับเคลื่อน 2ล้อ จะถูกส่งกำลังขับจากเครื่องยนต์มาที่ 2ล้อหลัง และรถแทรกเตอร์แบบขับเคลื่อน 4ล้อ เครื่องยนต์ต้นกำลังจะขับกำลังไปที่ล้อทั้ง 4 นั่นเอง

 

รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน 2ล้อ ได้ถูกออกแบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถใช้งานในไร่ นาต่างๆของเกษตรกรย่างแพร่หลายจนในปัจจุบันนี้ รถแทรกเตอร์แบบขับเคลื่อน 2ล้อสามารแบ่งได้เป็น 4ประเภทคือ แบบ Standard Tread, Row Crop, High Clearance และแบบ Low Profile ซึ่งแต่ละแบบนั้นมีความสามารถและลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกัน เพื่อใช้ในพื้นที่เกษตรต่างๆ

 

รถแทรกเตอร์แบขับเคลื่อน 4ล้อ นั่นขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ดีเซลล์ต้นกำลังมาที่ 4ล้อ เหมาะสมพื้นที่กี่เกษตรที่อ่อนนุ่ม หรือมีเลนมาก อาจจะทำให้รถติดหล่มได้ ดังนั้นการเลือกรถแทรกเตอร์แบบขับเคลื่อน 4ล้อนี้ สามารถช่วยให้เข้าถึง และขับเคลื่อนทำงานไปยังพื้นที่เปียกชุ่ม หรือพื้นที่ที่มีวัชพืชมากทำให้การขับเคลื่อนรถแทรกเตอร์แบบ 2ล้อนั้นเข้าไปได้ยาก แบ่งได้เป็น 2แบบ คือ แบบ Front Wheel Auxiliary Drive คือสามารถปรับแต่งหรือเพิ่มส่วนให้ล้อหน้าสามารถขับเคลื่อนได้เหมือนล้อหลัง แต่ล้อหน้ายังคงเล็กกว่าล้อหลัง และแบบ True 4Wheel drive คือรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน 4ล้อแบบไม่ต้องปรับแต่งใดๆ เครื่องยนต์จะส่งกำลังไปที่ล้อทั้ง 4 ข้อสังเกตก็คือล้อทั้ง 4จะมีขนาดเท่านั้นทั้งล้อนห้า และล้อหลัง

 

credit : https://thaitractor.wordpress.com/page/2/

view